is een klein dynamisch adviesbureau voor juridisch advies. Paas Consultancy BV is ontstaan door een vraag uit markt, namelijk kwaliteit gecombineerd met flexibiliteit. Paas Consultancy BV is gespecialiseerd op het terrein van beleidsvorming en beleidsimplementatie op het gebied van de Wet bodembescherming, de Algemene Wet bestuursrecht en aanverwante publiekrechtelijke en civielrechtelijke wet- en regelgeving. Ook een integrale aanpak van bodemverontreiniging in combinatie met grondverwerving en stedelijke vernieuwing behoort tot de mogelijkheden van de dienstverlening die Paas Consultancy BV aan haar opdrachtgevers kan bieden. De doelgroep van Paas Consultancy BV is de overheid (zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk), het bedrijfsleven en particulieren.

Hoe vaak heeft uw organisatie namelijk niet tijdelijk behoefte aan specifieke kennis op het vlak van aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging of de (on)mogelijkheden van subsidie op het terrein van bodemsanering van bedrijfsterreinen of de inzet van een kostenverhaalprocedure? Ook het gehele projectmanagement van complexe projecten kan Paas Consultancy BV voor u verzorgen. De goede samenwerking tussen Paas Consultancy BV (juridisch) en Earth Vision BV (techniek) leidt tot een formule die bijzonder goed aanslaat omdat vanaf de start van een project direct hoog gekwalificeerd en ervaren personeel ingezet kan worden voor 1 dag of meerdere dagen per week. Opdrachtgevers besparen daarmee kosten van de noodzakelijke opleidingen en omzeilen een tijdrovende inwerkperiode voor nieuw personeel.

Kortom: flexibele deskundige kwaliteit. Voor kortlopende en langlopende projecten kan Paas Consultancy BV u de juiste deskundigheid bieden tegen zeer concurrerende tarieven.
   Copyright 2003 - 2017 Paas Consultancy B.V. All rights reserved.   Contact | Mainpage